Otestujte suroviny pro bioplynovou stanici

Zjistěte, zdali je Vámi zvolený materiál vhodný jako vstupní surovina do BPS.

Fermentační test

V bioplynových stanicích je možné efektivně zpracovat širokou škálu různých materiálů. Jako nejjistější vstup v rámci provozování BPS se z dosavadních provozních zkušeností jeví kukuřičná siláž a kejda hospodářských zvířat, jak technicky tak i biologicky.

Je však mnoho dalších vstupních surovin, které mohou být ekonomicky zajímavé, logisticky dostupné a nemusí být vázány na ornou zemědělskou půdu. Naše laboratoř Vám pomuže najít odpověd, zda je Vámi zvolený materiál vhodný jako vstupní surovina do BPS.

V naší laboratoři biologického dozoru provádíme fermentační testy Vámi zvoleného substrátu. Zjistíme produkci bioplynu, vztaženou na čerstvou hmotu materiálu. Těmito testy modelujeme reálné podmínky ve vašem fermentoru. V závislosti na získaných výsledcích jsme schopni navrhnout optimální skladbu vstupních surovin do Vaší bioplynové stanice.

Fermentační test zahrnuje

  • Doprava substrátu do naší laboratoře
  • Vlastní test (3 paralelní měření)
  • Vyhodnocení výsledků
  • Vyhotovení a zaslání protokolu
  • Související poradenství