Fermentační test

Fermentační test zahrnuje

  • Doprava substrátu do naší laboratoře
  • Vlastní test (3 paralelní měření)
  • Vyhodnocení výsledků
  • Vyhotovení a zaslání protokolu
  • Související poradenství

Princip

Výtežnost bioplynu z daného materiálu je důležitá informace pro provozovatele bioplynové stanice a u jednotlivých substrátů se muže lišit. Ale i stejný substrát v dané lokalitě může mít rozdílný energetický potenciál. Produkce bioplynu z materiálu je závislá nejen na jeho zpracování a sklizni, ale i na podmínkách jeho růstu. Proto nelze spoléhat na tabulkové hodnoty a je nutno materiál podrobit kvalitativním a kvantitativním laboratorním analýzám.

V naší laboratoři biologického dozoru provádíme fermentační testy Vámi zvoleného substrátu. Zjistíme produkci bioplynu, vztaženou na čerstvou hmotu materiálu. Těmito testy modelujeme reálné podmínky ve vašem fermentoru. V závislosti na získaných výsledcích jsme schopni navrhnout optimální skladbu vstupních surovin do Vaší bioplynové stanice.

Zajímá Vás, jakou produkci mají substráty na obrázku? Klikněte na něj“
Zaujala vás nabídka našeho produktu? Kontaktujte našeho obchodníka.